Medicatie


 

Medicatie heeft een belangrijke plaats in de behandeling van ADHD. Veel mensen vragen of het niet zonder medicatie kan.
Mijn ervaring is dat het niet kan. Behandeling met medicatie is zeer effectief. Bij de meerderheid van de mensen worden de symptomen veel beter hanteerbaar. ADHD is een neurobiologische stoornis. Er is een verminderd functioneren van bepaalde gebieden van de hersenen en een verminderde activiteit van boodschapperstoffen, de neurotransmitters, zoals dopamine en noradrenaline. Medicatie corrigeert deze verminderde activiteit.

 

Wat kunt u verwachten van medicatie?

 

Als het middel werkt geven mensen aan zich rustiger te voelen, helderder in hun hoofd, geen door elkaar tuimelende gedachten meer maar letterlijk de hersens beter bij elkaar. Er is ook veel minder chaos in handelingen, meer overzicht in planning en zaken die voorheen niet gedaan werden (of half), komen nu wel af. Het lijkt wel of er meer zin ontstaat in structuur in het leven brengen. Opruimen wordt makkelijker, de studie en het huishouden zijn wel te overzien. Er wordt beter geluisterd en er worden minder dingen vergeten. Wat ook als heel prettig ervaren wordt is dat er minder conflicten zijn: doordat de impulsiviteit afneemt zijn er minder vaak ruzies.

 

Veel mensen zijn bang dat ze zich niet meer zichzelf zullen voelen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van medicatie.
Dat is een kwestie van zoeken naar het juiste medicijn in de juiste dosering, totdat u zich meer zichzelf voelt. Er is een aantal medicijnen voor de behandeling van ADHD. Middelen van eerste keus zijn de stimulantia. Zij compenseren de tekorten aan dopamine en/of noradrenaline door remming van de heropname of door de productie te stimuleren.
Stimulantia zijn bij goed gebruik veilig, doeltreffend en niet verslavend.

 

Methylfenidaat.

 

Kortwerkend methylfenidaat is vooral bekend onder de naam Ritalin. Het remt de heropname van dopamine en noradrenaline. Het is een amfetamine, is niet verslavend en het geeft geen kick. Het ‘zet de rem aan’, bevordert de concentratie, de innerlijke rust neemt toe en veel patiënten benoemen een toename van daadkracht. Ritalin werkt maar 2 tot 4 uur. Als het uitwerkt kun je last krijgen van rebound (versterkte onrust). Daarom is het heel belangrijk dat het de hele dag door
regelmatig wordt ingenomen. Bijwerkingen zijn: hoge bloeddruk, hoofdpijn, hartkloppingen, problemen met inslapen en verminderde eetlust. Deze bijwerkingen zijn doorgaans mild en van voorbijgaande aard. Tabletten bevatten 10 mg.
De juiste dosis en de innamefrequentie moet in samenwerking met een arts bepaald worden, meestal in een opbouwschema.
Elke 2 uur een tablet moeten nemen is bijna onmogelijk vol te houden.

 

Daarom zijn er ook langer werkende preparaten op de markt. De bekendste hiervan is Concerta (oros-methylfenidaat). Het is methylfenidaat in een capsule die langzaam steeds wat afgeeft.
Het werkt daardoor ongeveer 12 uur. De kans op uitwerken en reboundverschijnselen tijdens de dag is hierdoor kleiner.
De dag van een volwassene duurt ongeveer 16 uur. Dit betekent dat er doorgaans 2x daags een capsule zal worden genomen
of dat er losse tabletten worden bij gebruikt als de eerste dosis is uitgewerkt. Langwerkende medicatie wordt door sommige
verzekeringsmaatschappijen (deels) vergoed.

 

Andere langwerkende preparaten met methylfenidaat zijn: Medikinet CR, Equasym XL en Sandoz Retard.

 

Dexamfetamine.

 

Deze amfetamine bevordert de afgifte van dopamine en noradrenaline. Het heeft een iets langere werkingsduur dan methylfenidaat, ongeveer 5 uur, en het geeft iets mildere bijwerkingen. Het is ongeveer twee keer zo sterk als methylfenidaat.
Tabletten bevatten 2,5 mg. Volwassenen komen meestal goed uit met 3x daags een dosis.

 

Bupropion.

 

Bupropion (Wellbutrin XR) is een heropnameremmer van dopamine en noradrenaline.
Het langzaam werkende Wellbutrin XR kan eenmaal daags genomen worden en is ook effectief bij depressies.
Het effect op de innerlijke onrust en de concentratie laat langer op zich wachten dan bij de stimulantia. De werking is doorgaans merkbaar na 2 weken. Na 4 weken kan de dosis worden verhoogd. Misselijkheid, hartkloppingen en hoofdpijn komen in het begin voor als bijwerkingen maar dienen na enige weken te verdwijnen.

 

Atomoxetine.

 

Atomoxetine (Strattera) is een heropnameremmer van met name noradrenaline. Het werkt 24 uur, u hoeft het dus ook maar eenmaal per dag in te nemen. De werking begint na 2 à 3 weken. Pas na 6 weken kan goed beoordeeld worden of het effectief is. De bijwerkingen zijn in het begin misselijkheid, moeheid en duizeligheid; griepachtige verschijnselen. Dit gaat doorgaans na een paar dagen weer over.

 

Melatonine.

 

Omdat veel volwassenen met ADHD een verschoven slaapritme hebben, later inslapen dan gewenst, ontstaat er vaak vermoeidheid. Melatonine kan helpen het ritme te herstellen. Het is een lichaamseigen hormoon, dat onder invloed van licht wordt afgebroken en wordt aangemaakt als het donker wordt. Zo beïnvloed het uw bioritme. Er worden nauwelijks bijwerkingen gemeld. Het is ook als voedingssupplement te koop bij de drogist. Bij ernstige slaapproblemen wordt tussen de 2 en 5 mg voorgeschreven.

 

Goed om te weten.

 

Bij volwassenen worden de meeste middelen off-label voorgeschreven. Ze kunnen een mooi effect op de kernsymptomen kunnen hebben maar de middelen worden ingezet terwijl er officieel een andere indicatie voor is. Uw arts zal dit aan u uitleggen.